ENKLE, TIDSBESPARENDE OG FREMTIDSRETTEDE

Regnskapstjenester som forenkler hverdagen din

REGNSKAP

Alle bedrifteri Norge er pålagt regnskapsplikt bestemt av norske lover og forskrifter.

Våre regnskapsførere har høy kompetanse og er alltid oppdatert på lover og regler.

ÅRSOPPGJØR

Årsoppgjør gir oversikt over bedriftens økonomiske stilling på slutten av regnskapsåret. Oppgjøret omfatter alt fra ferdigstilling av årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning, samt den skattemessige siden som innebærer utarbeidelse og innlevering av skattemelding.

FIRMA ETABLERING

Vi har god kompetanse og effektive verktøy til å registrere ditt foretak svært raskt og på en sikker måte. Er du usikker på selskapsform kan vi også bistå med dette, samt utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, registrering i Brønnøysundregistrene, utarbeidelse av budsjetter og finansieringsplaner, vurdering av skatte- og momsforhold.

BUDSJETTERING

Budsjettet er et av de viktigste styringsverktøyene i bedriftens økonomi og virksomhetens fremtid. Nettopp derfor stiller vi høye krav til budsjettering. Ved å gjøre oss godt kjent med alle aspekter av din virksomhet, får vi en unik oversikt som blir grunnlaget for å sette opp et realistisk budsjett i samarbeid med deg.

MVA RAPPORTERING

Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret er lovpålagt til å levere mva-melding (tidligere kalt omsetningsoppgave). Vi hjelper deg med å registrere MVA meldingen som viser hvor mye merverdiavgift virksomheten har krevd inn på vegne av staten og hvor mye merverdiavgift virksomheten har betalt.

INTERNREVISJON

Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivnings funksjon som har til hensikt å tilføre mer verdi og forbedre organisasjonens drift. Har du behov for internrevisjon, kan vi være behjelpelige med å gjennomføre de nødvendige tiltakene slik at du og din bedrift kan ha nytte av det.

FAKTURERING

Utgående fakturaer er en viktig del av det å drive egen virksomhet. Uten inntekter inn, vil ikke firmaet ha penger til å betale sine utgifter. For å hjelpe våre kunder opprettholde god likviditet tilbyr vi faktureringstjenester hvor vi tar oss av hele oppfølgingen slik at du kan fokusere på inntektskapende aktiviteter.

LØNN

Utbetaling av lønn til ansatte krever punklighet.Vi sørger for at nødvendige opplysninger rapporteres inn til offentlige myndigheter i henhold til lovpålagte tidsfrister og at dine ansatte får riktig beregning av lønn. Lønnstjenesten er basert på en fastpris som skaper forutsigbarhet for våre kunder.

RÅDGIVNING

Ingen kunder er like men det alle har til felles er ønsket om effektiv drift som skaper best mulig resultater. Vi gir råd og bistand til både enkeltmannsforetak og store aksjeselskaper som ønsker innspill til modernisering og effektivisering av driften. Ønsker du hjelp til å etablere ny virksomhet eller få bedre kontroll på utgiftene vil vi gjerne høre fra deg.

RISIKO ANALYSE & HANDLINGSPLAN

Konkurser og tvangsavviklinger i av selskaper er en stadig gjenganger i norsk næringsliv. Selv de mest bærekraftige bedriftene kan ha negativ utvikling og svake nøkkeltall skjult i regnskapet. Vi har de beste metodene til å avdekke mangler og faresignaler i kunders eget og deres samarbeidspartneres regnskap. Vi hjelper deg å avdekke faresignaler i regnskapet og igangsette tiltak før det er for sent.

DUE DILIGENCE

Due Diligence eller Selskapsgjennomgang er en arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap. Det er ofte gjort i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer. Vi bistår deg med å utføre en strukturert gjennomgang av din virksomhet for å undersøke og dokumentere dets tilstand.

Ønsker du å snakke med en av
våre dyktige rådgivere?