GODE RÅD OG BISTAND

Til enkeltmannsforetak og aksjeselskap

VI ER ET AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP -

som vektlegger våre kunders trygghet og opplevelse fremfor alt.

Rådgivning

Kapital Regnskap AS er et regnskapsførerselskap som tilbyr regnskap- og økonomisk rådgivningstjenester for små og mellomstore bedrifter og organisasjoner.

Tett samarbeid

Siden oppstart i 2017, har vi betjent bedrifter med praktisk rådgivning og løst oppgaver i løpende daglig drift gjennom tett samarbeid og felles forståelse av virksomhetens utfordringer.
om kapital regnskap

Ledelse, praktisk styrearbeid
og finansiell rådgivning

Vi tilbyr kompetanse og erfaring gjennom flere års praksis fra ledelse, praktisk styrearbeid og finansiell rådgivning. Vi strever alltid etter å holde oss oppdatert på gjeldende lover og regler. Basert på vår samlede erfaring og kompetanse fra flere bransjer og forskjellige typer virksomheter kan vi tilby effektive råd og løsninger for enhver bedrift.
trygghet

Forståelse av kundens
virksomhet i sentrum

I Kapital Regnskap AS vektlegger vi våre kunders trygghet og opplevelse fremfor alt. Derfor er forståelse av kundens virksomhet i sentrum av alt vi gjør. Vi vet godt at ingen kunder er like men det alle har til felles er ønsket om effektiv drift som skaper positiv vekst. Ved å gjøre oss godt kjent med alle aspekter av din virksomhet, får vi en unik oversikt som blir grunnlaget for alle tiltak vi tilbyr.
Vi gir råd og bistand til både enkeltmannsforetak og store aksjeselskaper som ønsker innspill til modernisering og effektivisering av driften. Vi har de beste metodene til å avdekke mangler og faresignaler i kunders eget og deres samarbeidspartneres regnskap slik at vi kan avdekke faresignaler i regnskapet og igangsette tiltak før det er for sent.
profesjonalitet

Høyere økonomisk utdannelse
og bred erfaring

Vår styrke er vår profesjonalitet og høyere økonomisk utdannelse med bred erfaring, som setter oss i stand til å forstå og løse våre kunders behov på en effektiv måte.
Når du velger oss, velger du en effektiv og faglig dyktig samarbeidspartner. Vårt mål er at du som kunde skal føle deg trygg og godt ivaretatt av en samarbeidspartner som strever for å hjelpe deg og din virksomhet gjennom oversiktlig regnskap og effektive verktøy.

Ønsker du hjelp til å etablere ny virksomhet eller få bedre
kontroll på utgiftene vil vi gjerne høre fra deg.